LABORATORIUM 2020-10-21T06:44:39+00:00

Laboratorium badawcze
 

LABORATORIUM BADAWCZE

 

BQJ Laboratorium Badawcze oferuje profesjonalne usługi z zakresu pomiarów oraz analiz czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w środowisku pracy.

Przeprowadzamy kompleksowe pomiary:
– powietrza
– hałasu
– hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
– oświetlenia światłem elektrycznym
– drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
– drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne
– gazów toksycznych (tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu)
– mikroklimatu zimnego, umiarkowanego, gorącego
– wydatku energetycznego
LABORATORIUM - image Fotolia_13404685_XS-2 on https://bqj.com.pl

Dysponujemy wysokiej jakości urządzeniami pomiarowymi:
– Zestaw mierników do pomiaru równomierności i natężenia oświetlenia typu L-100
– Zestaw mierników do pomiaru hałasu na stanowiskach pracy typu DSA-50
– Zestaw mierników do pomiaru drgań ogólnych i miejscowych na stanowiskach pracy typu VIB008
– Zestaw aspiratorów indywidualnych typu GilAir-3 oraz zestaw aspiratorów stacjonarnych ASP 65 do poboru próbek powietrza w celu określenia stężenia pyłu całkowitego, respirabilnego i wolnej krystalicznej krzemionki w powietrzu na stanowiskach pracy
– Zestaw aspiratorów typu GilAir-3 do poboru próbek powietrza w celu określenia stężenia substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy
– Zestaw mierników do pomiaru tlenku węgla typu Monoxor
– Zestaw mierników do pomiaru tlenku azotu i ditlenku azotu typu Multigass III
– Zestaw mierników od pomiaru wydatku energetycznego typu WME – 1
– Zestaw mierników do pomiaru mikroklimatu zimnego, umiarkowanego i zimnego typu EHA MM101

Do pobrania:
LABORATORIUM - image oferta23 on https://bqj.com.pl