Akredytacja CMJ 2017-09-22T08:19:25+00:00

Akredytacja CMJ
          Zgodnie Z art. 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2005r. O akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.09.52.413 Z późn. zm.)podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do ministra zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji Akredytacji udziela minister zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przez ośrodek akredytacyjny.

Akredytacja:
           Jest to zewnętrzny proces oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, wykonywany przez bezstronny i niezależny w decyzjach profesjonalny ośrodek akredytacyjny {Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowa z Krakowa).
Zestaw standardów akredytacyjnych dla lecznictwa zamkniętego składa się z 221 wymagań akredytacyjnych podzielonych na grupy:
– CIĄGŁOŚĆ OPIEKI (CO)
– PRAWA PACJENTA (PP)
– OCENA STANU PACJENTA (OS)
– OPIEKA WAD PACJENTEM (OP)
– KONTROLA ZAKAŻEŃ (KZ)
– ZABIEGI ZNIECZULENIA (ZA)
– FARMAKOTERAPIA (FA)
– LABORATORIUM (IA)
– DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (00)
– ODŻYWIANIE (00)
– POPRAWA JAKOŚCI (PJ)
– ZARZĄDZAŃ IE OGÓLNE (ZO)
– ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZ)
– ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ (Zl)
– ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM OPIEKI (SO)
Zestaw standardów akredytacyjnych dla POZ i Praktyk Lekarza Rodzinnego składa się ze 136 wymagań akredytacyjnych podzielonych na grupy:
– ORGANIZACJA JEDNOSTKI (OJ)
– ZESPÓL JEDNOSTKI (ZJ)
– POPRAWA JAKOŚCI (PJ)
– PRAWA PACJENTA (PP)
– BEZPIECZEŃSTWO OPIEKI (BO)
– WSZECHSTRONNOŚĆ OPIEKI (WO)
– DOKUMENTACJA MEDYCZNA (DM)
– INFRASTRUKTURA (IN)
W szpitalach posiadających oddziały lecznictwa psychiatrycznego, oprócz podstawowych standardów obowiązuje dodatkowo uzupełnienie o 26 standardów specyficznych dla oddziałów / szpitali psychiatrycznych.
Akredytacja CMJ - image oferta23 on https://bqj.com.pl