Ochrona środowiska 2020-08-09T19:41:55+00:00

Ochrona środowiska

Kompleksowe usługi w zakresie:

– Opracowywanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia i Raportów o oddziaływaniu na środowiska.
– Opracowywanie Wniosków do pozwoleń w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.
– Opracowywanie Wniosków dotyczących emisji gazów i pyłów do atmosfery.
– Przygotowywanie Wniosków wodnprawnych.
– Przygotowywanie sprawozdań środowiskowych, KOBIZE.
Ochrona środowiska - image environmental-policy on https://bqj.com.pl
Ochrona środowiska - image oferta23 on https://bqj.com.pl