PROJEKT NOWOŚĆ 2018-01-15T14:30:51+00:00

Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy
PROJEKT NOWOŚĆ - image fundusze on http://bqj.com.pl
PROJEKT NOWOŚĆ - image podkarpacie on http://bqj.com.pl
PROJEKT NOWOŚĆ - image unia on http://bqj.com.pl

Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy

Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.06.2018

Grupa docelowa:
          240 osób (30% kobiet) pracujących/ bezrobotnych, zamieszkujących woj. podkarpackie, w tym obszary wiejski (min. 50% uczestników), o niskich kwalifikacjach, tj.(poziom wykształcenia do ISCED 3 tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym – min. 75% uczestników projektu. Są to osoby zgłaszające z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Kryteria rekrutacji:
1/Przynależność Uczestników Projektu do Grupy Docelowej
2/Osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym: 10 pkt, max średnim: 5 pkt.
3/Osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich: 10 pkt, miejsko-wiejskich: 5 pkt
4/Potrzeba kształcenia:
a/.osoby bez kwalifikacji lub chcące nabyć nowe: 20 pkt
b/.osoby chcące uzupełnić kwalifikacje: 10 pkt
5/ Wynagrodzenie osób pracujących na poziomie wynagrodzenia minimalnego
6/Kobiety: 20 pkt
Pierwszeństwo do proj. będą miały osoby:
……– spełniające łącznie kryt. 1 (obow.), 2, 4a (dot. 2-iej formy wsparcia- zad. 2)
……– spełniające łącznie kryt. 1
……– Osoby z niepełnosprawnościami

RODZAJE WSPARCIA:
Kursy w umożliwiających nabycie 80UP kwalifikacji w zakresie:
I) Obsługi urządzeń transportu bliskiego (UDT) w zawodach:
……..–   Operator wózka podnośnikowego-I, II, III WJO przec. 63h, w tym 20h praktycznych,
……..–   Operator suwnicy- IIS, IS: przec. 44h, w tym 15h praktycznych,
……..–   Operator żurawia- IIŻ, IŻ: przec. 45h, w tym 15h praktycznych,
……..–   Operator podestów ruchomych- IIP, IP:  przec. 24h, w tym 8h praktycznych.
II) Obsługi maszyn, urządzeń do robót drogowych, ziemnych, budowlanych (IMBIGS):
……..–   Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych: 44h, w tym 10h praktycznych,
……..–   Operator narzędzi udarowych ręcznych: 44h, w tym 10h praktycznych,
……..–   Operator pomp do mieszanki betonowej: 88h, w tym 20h praktycznych,
……..–   Operator agregatów tynkarskich: 52h, w tym 13h praktycznych,
……..–   Operator podajników do betonu: 88h, w tym 16 praktycznych,
……..–   Montażysta rusztowań budowlanych metalowych: 80h, w tym 32h praktycznych.
               Kursy z punktu I) realizowanie według programu zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego, z punktu II) według wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
              Każdy UP może wybrać 1 kurs/ 1 klasę uprawnień. Grupy min. 5 osób. Częstotliwość realizacji: od 4-6h/ dziennie co najmniej 2x/tyg. Szczegółowy harmonogram i godz. kursu dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, ich statusu: możliwość realizacji zaj. w godz. przed- i popołudniowych, w weekendy

2.Kursy dla 35 osób umożliwiające nabycie kwalifikacji zawod. w zawodach rzemieślniczych, tj.:

……..–   kucharz: 280h, w tym 220h praktycznych,
……..–   kelner: 200h, w tym 157h praktycznych,
……..–   wizażystka: 150h, w tym 117h praktycznych,
……..–   kosmetyczka: 280h, w tym 220h praktycznych,
……..–   technolog robót wykończeniowych w budownictwie: 280h, w tym 220h praktycznych,
……..–   florysta: 220h, w tym 172h praktycznych,
……..–   operator obrabiarek sterowanych numerycznie: 220h, w tym 172h praktycznych,
Po ukończeniu kursu każdy UP, tj. 35os. przystąpi do egz. państwowego na czeladnika w określ. zawodzie.
              Egzamin przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Rozp. MEN z dn. 14.09.2012r. w sprawie egz. czeladniczego/ mistrzowskiego oraz sprawdzającego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne Izb rzemieślniczych, po zaliczeniu którego UP otrzyma świadectwo czeladnicze, tj. dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dn. 22.03.1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979, z późn.zm.)

3. Kursy dla 125 osób umożliwiające nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach branży:

……..–   spożywczej (cukiernik, piekarz, rzeźnik/ wędliniarz, kelner, kucharz): 48h
……..–   budowlanej, (stolarz, elektryk, monter izolacji budowlanych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci cieplnych, monter sieci gazowych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, monter sieci konstrukcji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych): 48h
……..–   mechanicznej (blacharz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz / lakiernik samochodowy, elektromechanik, monter elektronik): 48h,
……..–   fryzjersko – kosmetycznej i florystycznej: 48h,
Po ukończeniu kursu każdy UP, tj. 125os. przystąpi do egz. państwowego w określonym zawodzie, celem walidacji osiągniętych efektów uczenia się:
……..– 75 UP do egz. mistrzowskiego
……..– 50 UP do egz. czeladniczego
Egzamin przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Rozp. MEN z dn. 14.09.2012r. w sprawie egz. czeladniczego/ mistrzowskiego oraz sprawdzającego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne Izb rzemieślniczych, po zaliczeniu którego UP otrzyma świadectwo czeladnicze, tj. dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dn. 22.03.1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979, z późn.zm.)

Rekrutacja
……
Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz sprawdzenie, czy spełniacie Państwo kryteria udziału w Projekcie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Rzeszowie. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych.
Zgłoszenia przyjmowane są także w Cechach Rzemiosł w miastach powiatowych oraz wybranych Ochotniczych Hufcach Pracy

Miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych:
……
Biuro projektu:
Consulting-Med
ul. Warszawska 18a/6, 35-200 Rzeszów
Siedziby Cechów Rzemiosł:
Brzozów – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Schodowa, 136-200 Brzozów,
Dębica – Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości, ul. Rynek 14, 39-200 Dębica,
Jasło – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Czackiego 17, 38-200 Jasło, ,
Krosno – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno,
Leżajsk – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk,
Lubaczów – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kościuszki 2737-600 Lubaczów,
Mielec – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Krótka 1, 39-300 Mielec,
Przemyśl – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Katedralna 6, 37-700 Przemyśl,
Przeworsk – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Bernardyńska 6, 37-200 Przeworsk,
Sanok – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Sobieskiego 16, 38-500 Sanok,
Stalowa Wola – Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Okulickiego 83, 37-450 Stalowa Wola.
MCK w Jaśle:
Mlodzieżowe Centrum Kariery, OHP w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło

Aktualności

……
W dniu 19.01.2018 r. (piątek) o godzinie 17.00 organizowane jest spotkanie informacyjne w sprawie udziału w projekcie. Miejsce spotkania: Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
PROJEKT NOWOŚĆ - image oferta23 on http://bqj.com.pl