Usługa pełnomocnika jakości 2017-09-22T08:19:03+00:00

Usługa pełnomocnika jakości

W ramach pakietu outsourcing, oferujemy nadzór nad Systemem Zarządzania:

Usługa w swoim zakresie obejmuje:
           Opracowywanie i aktualizacje dokumentacji systemowej; Planowanie, przeprowadzanie i raportowanie audytów wewnętrznych; Przeprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych; Pomoc w opracowaniu metod monitorowania zadowolenia klientów; Określaniu celów jakościowych i mierników dla procesów; Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.

Korzyści wynikające z outsourcingu:
– Optymalizacja kosztów utrzymania systemu zarządzania;
– Wysoka jakość świadczonej usługi – profesjonalizm w nadzorowaniu i doskonaleniu systemu;
– Pełna odpowiedzialność firmy zewnętrznej za dany obszar;
– Rzetelne i obiektywne spojrzenie firmy zewnętrznej na funkcjonujący system zarządzania (bilans mocnych i słabych stron organizacji);
– Wyeliminowanie kosztów pozyskania pracowników oraz ich systematycznego szkolenia; Reprezentowanie Firmy przed Jednostką Certyfikującą;
Usługa pełnomocnika jakości - image oferta23 on https://bqj.com.pl